Neck Pain

Nacksmärta

Svensk definition

Obehagskänsla eller kraftig smärta i nacken (halsryggen). Termen avser vanligtvis smärta på den bakre delen eller sidorna av halsen.

Engelsk definition

Discomfort or more intense forms of pain that are localized to the cervical region. This term generally refers to pain in the posterior or lateral regions of the neck.

Svenska synonymer

Nackont Cervikalgi

Engelska synonymer

Neck Pains Pain, Neck Pains, Neck Neck Ache Ache, Neck Aches, Neck Neck Aches Cervicalgia Cervicalgias Cervicodynia Cervicodynias Neckache Neckaches Cervical Pain Cervical Pains Pain, Cervical Pains, Cervical Posterior Cervical Pain Cervical Pain, Posterior Cervical Pains, Posterior Pain, Posterior Cervical Pains, Posterior Cervical Posterior Cervical Pains Posterior Neck Pain Neck Pain, Posterior Neck Pains, Posterior Pain, Posterior Neck Pains, Posterior Neck Posterior Neck Pains Anterior Cervical Pain Anterior Cervical Pains Cervical Pain, Anterior Cervical Pains, Anterior Pain, Anterior Cervical Pains, Anterior Cervical Anterior Neck Pain Anterior Neck Pains Neck Pain, Anterior Neck Pains, Anterior Pain, Anterior Neck Pains, Anterior Neck