Glare

Bländande ljussken

Svensk definition

Förhållandevis starkt ljus, som känns obehagligt eller stör den optimala synförmågan.

Engelsk definition

Relatively bright light, or the dazzling sensation of relatively bright light, which produces unpleasantness or discomfort, or which interferes with optimal VISION, OCULAR. (Cline et al., Dictionary of Visual Science, 4th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.