Retrobulbar Hemorrhage

Retrobulbär blödning

Engelsk definition

Hemorrhage within the orbital cavity, posterior to the eyeball.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemorrhage, Retrobulbar Retrobulbar Hemorrhages