Critical Pathways

Kliniska förlopp

Svensk definition

Scheman för medicinska rutiner och vårdrutiner, omfattande diagnostiska test, medicinering och konsultationer, utformade för att uppnå effektiva och koordinerade behandlingsprogram.

Engelsk definition

Schedules of medical and nursing procedures, including diagnostic tests, medications, and consultations designed to effect an efficient, coordinated program of treatment. (From Mosby's Medical, Nursing & Allied Health Dictionary, 4th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Critical Pathway Pathway, Critical Pathways, Critical Critical Paths Critical Path Path, Critical Paths, Critical Clinical Paths Clinical Path Path, Clinical Paths, Clinical Clinical Pathways Clinical Pathway Pathway, Clinical Pathways, Clinical