RNA, Helminth

Mask-RNA

Svensk definition

Ribonukleinsyra i maskar som har såväl regler- och katalytisk roll som medverkan i proteinsyntes.

Engelsk definition

Ribonucleic acid in helminths having regulatory and catalytic roles as well as involvement in protein synthesis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Helminth RNA