Hyperoxia

Hyperoxi

Svensk definition

Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.

Engelsk definition

An abnormal increase in the amount of oxygen in the tissues and organs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyperoxias