Microviridae

Microviridae

Svensk definition

En stor familj lytiska bakteriofager som infekterar enterobakterier, Spiroplasma, Bdellovibrio och Chlamydia. Den omfattar fyra släkten: Microvirus, Spiromicrovirus, Bdellomicrovirus, och Chlamydiamicrovirus.

Engelsk definition

A large family of lytic bacteriophages infecting enterobacteria; SPIROPLASMA; BDELLOVIBRIO; and CHLAMYDIA. It contains four genera: MICROVIRUS; Spiromicrovirus; Bdellomicrovirus; and Chlamydiamicrovirus.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.