Soft Tissue Injuries

Mjukdelsskador

Svensk definition

Skador på andra vävnader än ben. Begreppet har vanligtvis en generell innebörd och brukar inte avse skador på inre organ. Det har betydelse när det gäller kroppsdelar eller organ där mjuk vävnad (muskler, fett, hud) behöver särskiljas från ben eller benvävnad, som t ex "mjukdelsskador på handen".

Engelsk definition

Injuries of tissue other than bone. The concept is usually general and does not customarily refer to internal organs or viscera. It is meaningful with reference to regions or organs where soft tissue (muscle, fat, skin) should be differentiated from bones or bone tissue, as "soft tissue injuries of the hand".

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Injuries, Soft Tissue Injury, Soft Tissue Soft Tissue Injury