Hypocapnia

Hypokapni

Svensk definition

Klinisk manifestation bestående av underskott av koldioxid i artärblodet.

Engelsk definition

Clinical manifestation consisting of a deficiency of carbon dioxide in arterial blood.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypocapnias