Diet Records

Kostregistrering

Svensk definition

Anteckningar om födointaget under en viss tidsperiod, vanligen förda av patienten.

Engelsk definition

Records of nutrient intake over a specific period of time, usually kept by the patient.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Diet Record Record, Diet Records, Diet Food Diaries Diaries, Food Diary, Food Food Diary Dietary Records Dietary Record Record, Dietary Records, Dietary