Anisocoria

Anisokori

Svensk definition

Onormala pupillreflexer, som yttrar sig i en skillnad i pupillstorlek på 1-2 mm i diameter. Orsaken är en abnormalitet i irismuskulaturen eller i den parasympatiska eller sympatiska vägen.

Engelsk definition

Unequal pupil size, which may represent a benign physiologic variant or a manifestation of disease. Pathologic anisocoria reflects an abnormality in the musculature of the iris (IRIS DISEASES) or in the parasympathetic or sympathetic pathways that innervate the pupil. Physiologic anisocoria refers to an asymmetry of pupil diameter, usually less than 2mm, that is not associated with disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pupil Diameter Unequal Pupillary Size Inequality Inequality, Pupillary Size Anisocoria, Physiologic Physiologic Anisocoria