Fractures, Stress

Stressfrakturer

Svensk definition

Frakturer orsakade av upprepad belastning. De tros uppkomma till följd av en kombination av muskelutmattning och skelettsvikt och uppstår när benombildning dominerar läkningstakten. De vanligaste områdena för stressfraktur är mellanfoten, vadbenet, skenbenet och lårbenshalsen.

Engelsk definition

Fractures due to the strain caused by repetitive exercise. They are thought to arise from a combination of MUSCLE FATIGUE and bone failure, and occur in situations where BONE REMODELING predominates over repair. The most common sites of stress fractures are the METATARSUS; FIBULA; TIBIA; and FEMORAL NECK.

Svenska synonymer

Utmattningsfrakturer Mikrofrakturer Metarsalbensfrakturer

Engelska synonymer

Fracture, Stress Stress Fracture Stress Fractures Fractures, March Fracture, March March Fracture March Fractures Fatigue Fractures Fatigue Fracture Fracture, Fatigue Fractures, Fatigue Microfractures Microfracture Micro Fractures Fracture, Micro Fractures, Micro Micro Fracture Bone Stress Reaction Bone Stress Reactions Stress Reaction, Bone Insufficiency Fractures Fracture, Insufficiency Insufficiency Fracture