Fractures, Stress

Stressfrakturer

Svensk definition

Benbrott orsakade av upprepad (över)belastning. Dessa frakturer tros uppkomma till följd av en kombination av muskelutmattning och skelettsvikt, när formförändringarna i benen överväger över läkningstakten. Ett klassiskt exempel är marscheringsfrakturer hos soldater, hos vilka mellanfoten (metatarsus) ständigt utsätts för påfrestning under marsch. De vanligaste ställena för utmattningsbenbrott är mellanfoten, vadbenet, skenbenet och lårbenshalsen.

Engelsk definition

Fractures due to the strain caused by repetitive exercise. They are thought to arise from a combination of MUSCLE FATIGUE and bone failure, and occur in situations where BONE REMODELING predominates over repair. The most common sites of stress fractures are the METATARSUS; FIBULA; TIBIA; and FEMORAL NECK.

Svenska synonymer

Frakturer, stress Frakturer, utmattning Utmattningsfrakturer

Engelska synonymer

Fracture, Stress Stress Fracture Stress Fractures Fractures, March Fracture, March March Fracture March Fractures Fatigue Fractures Fatigue Fracture Fracture, Fatigue Fractures, Fatigue Microfractures Microfracture Micro Fractures Fracture, Micro Fractures, Micro Micro Fracture Bone Stress Reaction Bone Stress Reactions Stress Reaction, Bone Insufficiency Fractures Fracture, Insufficiency Insufficiency Fracture