Vomiting, Anticipatory

Kräkning, anticipatorisk

Svensk definition

Kräkning orsakad av befarade obehag.

Engelsk definition

Vomiting caused by expectation of discomfort or unpleasantness.

Svenska synonymer

Anticipatorisk kräkning

Engelska synonymer

Anticipatory Vomiting