Urologic Surgical Procedures, Male

Urologkirurgiska ingrepp för män

Engelsk definition

Surgery performed on the male genitalia.

Svenska synonymer

Urologkirurgiska tekniker för män Urologkirurgi för män Urologisk kirurgi för män

Engelska synonymer

Surgery, Male Urologic Urologic Surgery, Male Male Urologic Surgical Procedure Male Urologic Surgical Procedures Procedure, Urologic Surgical, Male Procedures, Urologic Surgical, Male Surgical Procedure, Urologic, Male Surgical Procedures, Urologic, Male Urologic Surgical Procedure, Male Male Urological Surgical Procedure Male Urological Surgical Procedures Procedure, Urological Surgical, Male Procedures, Urological Surgical, Male Surgical Procedure, Urological, Male Surgical Procedures, Urological, Male Urological Surgical Procedure, Male Urological Surgical Procedures, Male Urological Surgery, Male Male Urological Surgery Surgery, Male Urological Male Urologic Surgery