Schizophrenia, Childhood

Schizofreni i barndomen

Svensk definition

Ett ålderdomligt begrepp som historiskt användes för psykiska störningar i barndomen som man trodde var en form av schizofreni. Begreppet fanns med i tidigare versioner av DSM, men är nu inkluderat i det bredare begreppet genomgripande utvecklingsstörningar hos barn.

Engelsk definition

An obsolete concept, historically used for childhood mental disorders thought to be a form of schizophrenia. It was in earlier versions of DSM but is now included within the broad concept of PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDERS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Childhood-Onset Schizophrenia Childhood Onset Schizophrenia Schizophrenia, Childhood-Onset Childhood Schizophrenia