Quinones

Kinoner

Svensk definition

Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.

Engelsk definition

Hydrocarbon rings which contain two ketone moieties in any position. They can be substituted in any position except at the ketone groups.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.