Primary Health Care

Primärvård

Svensk definition

En del av den öppna hälso- och sjukvården. Svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering.

Engelsk definition

Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Svenska synonymer

Närsjukvård

Engelska synonymer

Care, Primary Health Health Care, Primary Primary Healthcare Healthcare, Primary Primary Care Care, Primary