Pilonidal Sinus

Pilonidalcysta

Svensk definition

Cysta eller sinus som innehåller hår, förekommer huvudsakligen i området kring svansbenet.

Engelsk definition

A hair-containing cyst or sinus, occurring chiefly in the coccygeal region.

Svenska synonymer

Hårsäckscysta

Engelska synonymer

Sinus, Pilonidal Pilonidal Cyst Cyst, Pilonidal Cysts, Pilonidal Pilonidal Cysts