Phthalic Acids

Ftalsyror

Svensk definition

En grupp föreningar med den allmänna strukturen av en dikarboxylsyrasubstituerad bensenring. Ortoisomeren används för färgämnesframställning.

Engelsk definition

A group of compounds that has the general structure of a dicarboxylic acid-substituted benzene ring. The ortho-isomer is used in dye manufacture. (Dorland, 28th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acids, Phthalic