Phototherapy

Ljusterapi

Svensk definition

Behandling av sjukdomar genom exponering för ljus, särskilt med olika intensiteter av ljusstrålning eller specifika våglängder.

Engelsk definition

Treatment of disease by exposure to light, especially by variously concentrated light rays or specific wavelengths.

Svenska synonymer

Fototerapi Ljusbehandling

Engelska synonymer

Phototherapies Therapy, Photoradiation Photoradiation Therapies Therapies, Photoradiation Light Therapy Light Therapies Therapies, Light Therapy, Light Photoradiation Therapy