Pheromones

Feromoner

Svensk definition

Kemiska ämnen som organismer avger till sin omgivning och som framkallar någon beteendemässig eller fysiologisk reaktion hos organismer av samma art. De kemiska signalerna kan förnimmas som doft eller genom kontakt.

Engelsk definition

Chemical substances, excreted by an organism into the environment, that elicit behavioral or physiological responses from other organisms of the same species. Perception of these chemical signals may be olfactory or by contact.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pheromone Kairomones Kairomone Allomones Allomone Ectohormones Semiochemicals Semiochemical Synomones Allelochemicals Allelochemical