Patient Identification Systems

Patientidentifieringssystem

Svensk definition

Rutiner och system för identifiering av patienter genom användning av armband med mera.

Engelsk definition

Organized procedures for establishing patient identity, including use of bracelets, etc.

Svenska synonymer

Patientspårning

Engelska synonymer

Identification System, Patient Identification Systems, Patient Patient Identification System System, Patient Identification Systems, Patient Identification Patient Tracking Patient Trackings Tracking, Patient Trackings, Patient