Patient Care Team

Vårdlag

Svensk definition

Ett multidisciplinärt team, oftast under ledning av en läkare, där varje medlem har ett särskilt ansvarsområde och hela teamet bidrar till patienters vård och omvårdnad.

Engelsk definition

Care of patients by a multidisciplinary team usually organized under the leadership of a physician; each member of the team has specific responsibilities and the whole team contributes to the care of the patient.

Svenska synonymer

Vårdteam Interdisciplinära vårdteam Medicinska vårdteam Hälso- och sjukvårdsteam

Engelska synonymer

Care Team, Patient Care Teams, Patient Patient Care Teams Team, Patient Care Teams, Patient Care Medical Care Team Care Team, Medical Care Teams, Medical Medical Care Teams Team, Medical Care Teams, Medical Care Interdisciplinary Health Team Health Team, Interdisciplinary Health Teams, Interdisciplinary Interdisciplinary Health Teams Team, Interdisciplinary Health Teams, Interdisciplinary Health Healthcare Team Healthcare Teams Team, Healthcare Teams, Healthcare Health Care Team Care Team, Health Care Teams, Health Health Care Teams Team, Health Care Teams, Health Care