Paranoid Personality Disorder

Paranoisk personlighetsstörning

Svensk definition

Personlighetsstörning som karakteriseras med att undvika acceptera förtjänd skuld och att utan grund betrakta andra som illvilliga. Detta uttrycks med mistänksamhet, överkänslilghet och misstro.

Engelsk definition

A personality disorder characterized by the avoidance of accepting deserved blame and an unwarranted view of others as malevolent. The latter is expressed as suspiciousness, hypersensitivity, and mistrust.

Svenska synonymer

Paranoid personlighetsstörning

Engelska synonymer

Paranoid Personality Paranoid Personalities Personalities, Paranoid Personality, Paranoid Personality Disorder, Paranoid Disorder, Paranoid Personality Disorders, Paranoid Personality Paranoid Personality Disorders Personality Disorders, Paranoid