Paraffin

Paraffin

Svensk definition

En blandning av fasta kolväten utvunna ur petroleum. Paraffin har flera användningsområden, som stelnande medel i salvor, som smörjmedel och som atopiskt anti-inflammatoriskt medel. Det används också ofta som omgivande material inom histologin.

Engelsk definition

A mixture of solid hydrocarbons obtained from petroleum. It has a wide range of uses including as a stiffening agent in ointments, as a lubricant, and as a topical anti-inflammatory. It is also commonly used as an embedding material in histology.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Parafilm