Organoids

Organoider

Svensk definition

Organisering av celler till en organliknande struktur. Organoider kan alstras i odling. De finns också i vissa tumörer.

Engelsk definition

An organization of cells into an organ-like structure. Organoids can be generated in culture. They are also found in certain neoplasms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Organoid