Organizational Objectives

Organisationsmålsättningar

Svensk definition

Avsikterna, uppdragen och målen hos en viss organisation eller dess enheter, fastställda genom administrativa processer. Det inkluderar en organisations långtgående planer och administrativa filosofi.

Engelsk definition

The purposes, missions, and goals of an individual organization or its units, established through administrative processes. It includes an organization's long-range plans and administrative philosophy.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Objective, Organizational Organizational Objective Objectives, Organizational Goals, Organizational Goal Setting, Organizational Goal Settings, Organizational Organizational Goal Setting Organizational Goal Settings Setting, Organizational Goal Settings, Organizational Goal Organizational Goals Goal, Organizational Organizational Goal