Organizational Affiliation

Organisationsanknytning

Svensk definition

Formella relationer etablerade mellan i övrigt fristående organisationer. Dessa inkluderar anslutningsavtal, sammankopplade styrelser, gemensam kontroll, anknytning mellan sjukhus och medicinska utbildningar, etc.

Engelsk definition

Formal relationships established between otherwise independent organizations. These include affiliation agreements, interlocking boards, common controls, hospital medical school affiliations, etc.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Affiliation, Organizational Affiliations, Organizational Organizational Affiliations