Neural Analyzers

Analyserande nervceller

Svensk definition

En term som används inom östeuropeisk forskning för den funktionella nervenhet som utgör basen för differentierad sensitivitet. Analyscellen består av en receptor, afferenta nerver och deras centrala förbindelser.

Engelsk definition

A term used in Eastern European research literature for the functional neural unit that provides the basis for differential sensitivity; the analyzer consists of receptor, afferent nerves, and their central connections. (From Campbell's Psychiatric Dictionary, 8th ed.)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Analyzer, Neural Neural Analyzer Analyzers, Neural