National Health Programs

Nationella hälso- och sjukvårdsprogram

Svensk definition

Delar av ett nationellt sjukvårdssystem som ansvarar för specifika tjänster, t ex allmän sjukförsäkring.

Engelsk definition

Components of a national health care system which administer specific services, e.g., national health insurance.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Health Program, National Health Programs, National National Health Program Program, National Health Programs, National Health National Health Insurance Health Insurance, National Insurance, National Health National Health Insurance, Non-U.S. National Health Insurance, Non U.S. Health Services, National Health Service, National National Health Service Service, National Health Services, National Health National Health Services