Nails, Malformed

Missbildade naglar

Svensk definition

Felaktig struktur eller onormalt utseende hos naglar, i form av bland annat hypertrofi, klyvning, förtjockning och fåror. Genetiska sjukdomar som till exempel pachyonychia congenita kan ge missbildade naglar.

Engelsk definition

Deformities in nail structure or appearance, including hypertrophy, splitting, clubbing, furrowing, etc. Genetic diseases such as PACHYONYCHIA CONGENITA can result in malformed nails.

Svenska synonymer

Pachyonychia Förtjockade naglar

Engelska synonymer

Malformed Nail Malformed Nails Nail, Malformed Pachyonychia Nails, Abnormal Abnormal Nail Abnormal Nails Nail, Abnormal Nail Abnormalities Abnormalities, Nail Abnormality, Nail Nail Abnormality