Melarsoprol

Melarsoprol

Svensk definition

Ett arsenikpreparat för behandling av trypanos. Det kan ge dödlig hjärnskada och andra oönskade biverkningar.

Engelsk definition

Arsenical used in trypanosomiases. It may cause fatal encephalopathy and other undesirable side effects.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mel B Melarsenoxid-BAL Melarsenoxid BAL MelarsenoxidBAL Arsobal