Management Information Systems

Administrativa informationssystem

Svensk definition

System utformade för att ge information för främst den administratiiva hanteringen av tillhandahållande och nyttjande av tjänster. Hit hör även programplanering osv.

Engelsk definition

Systems designed to provide information primarily concerned with the administrative functions associated with the provision and utilization of services; also includes program planning, etc.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Information System, Management Information Systems, Management Management Information System System, Management Information Systems, Management Information