Management Audit

Förvaltningsrevision

Svensk definition

Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.

Engelsk definition

Management review designed to evaluate efficiency and to identify areas in need of management improvement within the institution in order to ensure effectiveness in meeting organizational goals.

Svenska synonymer

Driftsrevision

Engelska synonymer

Audit, Management Audits, Management Management Audits Operational Audit Audit, Operational Audits, Operational Operational Audits