Macular Edema

Makulaödem

Svensk definition

Vätskeansamling i ytskiktet på gula fläcken som uppstår på grund av intraokulära eller systemiska skador. Det kan utvecklas till ett vagt mönster där makulan förefaller förtätad eller få det karakteristiska kronbladsliknande utseendet som kallas cystiskt makulaödem. Även om makulaödem kan höra samman med olika underliggande tillstånd, uppstår det vanligtvis efter kirurgi i ögat, venös ocklusiv sjukdom, diabetisk näthinnesjukdom eller inflammation i bakre ögonsegmentet.

Engelsk definition

Fluid accumulation in the outer layer of the MACULA LUTEA that results from intraocular or systemic insults. It may develop in a diffuse pattern where the macula appears thickened or it may acquire the characteristic petaloid appearance referred to as cystoid macular edema. Although macular edema may be associated with various underlying conditions, it is most commonly seen following intraocular surgery, venous occlusive disease, DIABETIC RETINOPATHY, and posterior segment inflammatory disease. (From Survey of Ophthalmology 2004; 49(5) 470-90)

Svenska synonymer

Cystiskt makulaödem

Engelska synonymer

Edema, Macular Irvine-Gass Syndrome Irvine Gass Syndrome Syndrome, Irvine-Gass Cystoid Macular Edema, Postoperative Macular Edema, Cystoid Edema, Cystoid Macular Cystoid Macular Dystrophy Macular Dystrophy, Dominant Cystoid Central Retinal Edema, Cystoid Cystoid Macular Edema