Library Technical Services

Biblioteks förvärv och katalogisering

Svensk definition

Förvärv och hantering av biblioteksmaterial för användning, inklusive urval, gallring, katalogisering, klassificering och bevarande.

Engelsk definition

Acquisition, organization, and preparation of library materials for use, including selection, weeding, cataloging, classification, and preservation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Technical Services Library Libraries, Technical Services Library, Technical Services Technical Services Libraries Services, Technical Library Library Service, Technical Library Services, Technical Technical Library Service Library Services Technical Services Technical, Library Services, Library Technical Library Technical Service Technical Library Services