Legal Guardians

Förmyndare

Svensk definition

Juridisk term för förtroendeperson, vars uppgift är att vara s k god man åt en omyndig eller flera omyndiga personer, t ex minderårig eller omyndigförklarad person.

Engelsk definition

A legal concept for individuals who are designated to act on behalf of persons who are considered incapable of acting in their own behalf, e.g., minors and persons found to be not mentally competent.

Svenska synonymer

God man

Engelska synonymer

Guardian, Legal Guardians, Legal Legal Guardian