Laryngectomy

Laryngektomi

Svensk definition

Fullständigt eller partriellt kirurgiskt avlägsnande av struphuvudet.

Engelsk definition

Total or partial excision of the larynx.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Laryngectomies