Language

Språk

Svensk definition

Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.

Engelsk definition

A verbal or nonverbal means of communicating ideas or feelings.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Languages Dialect Dialects