International Educational Exchange

Internationellt utbildningsutbyte

Svensk definition

Utbyte av studenter eller yrkesmänniskor mellan länder under organiserade former i vidareutbildningssyfte.

Engelsk definition

The exchange of students or professional personnel between countries done under the auspices of an organization for the purpose of further education.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Educational Exchanges, International Exchanges, International Educational International Educational Exchanges Exchange, International Educational Educational Exchange, International