Imidoesters

Imidoestrar

Svensk definition

Estrar av de hypotetiska imidsyrorna. De reagerar med aminer eller aminosyror, varvid bildas amidiner, och de används därför till att modifiera proteinstrukturer och som korslänkningsreaktionsmedel.

Engelsk definition

Esters of the hypothetical imidic acids. They react with amines or amino acids to form amidines and are therefore used to modify protein structures and as cross-linking agents.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Imidates