Iatrogenic Disease

Sjukdom orsakad av läkares åtgärder

Svensk definition

Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.

Engelsk definition

Any adverse condition in a patient occurring as the result of treatment by a physician, surgeon, or other health professional, especially infections acquired by a patient during the course of treatment.

Svenska synonymer

Iatrogen sjukdom

Engelska synonymer

Disease, Iatrogenic Diseases, Iatrogenic Iatrogenic Diseases Hospital-Acquired Condition Condition, Hospital-Acquired Conditions, Hospital-Acquired Hospital Acquired Condition Hospital-Acquired Conditions