Hypercapnia

Hyperkapni

Svensk definition

Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.

Engelsk definition

A clinical manifestation of abnormal increase in the amount of carbon dioxide in arterial blood.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.