Hyperalgesia

Hyperalgesi

Svensk definition

Stegrad smärtupplevelse vid smärtpåverkan till följd av skador på vävnad innehållande nociceptorer eller skadad perifer nerv. Hyperalgesin kan uppträda såväl i skadeområdet (primär hyperalgesi) som i omgivande, oskadad vävnad (sekundär hyperalgesi).

Engelsk definition

An increased sensation of pain or discomfort produced by mimimally noxious stimuli due to damage to soft tissue containing NOCICEPTORS or injury to a peripheral nerve.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyperalgesias Hyperalgesic Sensations Hyperalgesia, Primary Hyperalgesias, Primary Hyperalgesia, Secondary Hyperalgesias, Secondary Mechanical Allodynia Allodynias, Mechanical Hyperalgesia, Mechanical Hyperalgesias, Mechanical Mechanical Hyperalgesia Allodynia, Mechanical Tactile Allodynia Allodynias, Tactile Hyperalgesia, Tactile Hyperalgesias, Tactile Allodynia, Tactile Allodynia Hyperalgesia, Thermal Hyperalgesias, Thermal Thermal Hyperalgesia Thermal Allodynia Allodynia, Thermal Allodynias, Thermal