Herpesviridae

Herpesvirus

Svensk definition

En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.

Svenska synonymer

Herpesviridae

Engelska synonymer

Herpesviruses Mouse Thymic Virus Mouse Thymic Viruses Thymic Virus, Mouse Thymic Viruses, Mouse Murid herpesvirus 3 Thymic Group Viruses