Hernia, Hiatal

Hiatusbråck

Svensk definition

Uppträngande av den nedre delen av matstrupen eller övre delen av magsäcken genom matstrupsgapet.

Engelsk definition

STOMACH herniation located at or near the diaphragmatic opening for the ESOPHAGUS, the esophageal hiatus.

Svenska synonymer

Esofagushernia Hiatushernia Mellangärdesbråck Magmunsbråck Paraesofagealt bråck Glidbråck i matstrupen

Engelska synonymer

Hernias, Hiatal Hiatal Hernias Hernia, Hiatus Hernias, Hiatus Hiatus Hernia Hiatus Hernias Hiatal Hernia Sliding Hiatal Hernia Hernia, Sliding Hiatal Hernias, Sliding Hiatal Hiatal Hernia, Sliding Hiatal Hernias, Sliding Sliding Hiatal Hernias Sliding Esophageal Hernia Esophageal Hernia, Sliding Esophageal Hernias, Sliding Hernia, Sliding Esophageal Hernias, Sliding Esophageal Sliding Esophageal Hernias Esophageal Hernia Esophageal Hernias Hernias, Esophageal Hernia, Esophageal Paraesophageal Hiatal Hernia Hernia, Paraesophageal Hiatal Hernias, Paraesophageal Hiatal Hiatal Hernia, Paraesophageal Hiatal Hernias, Paraesophageal Paraesophageal Hiatal Hernias Hernia, Paraesophageal Hernias, Paraesophageal Paraesophageal Hernia Paraesophageal Hernias