Hemobilia

Gallvägsblödning

Svensk definition

Blödning i eller via gallvägarna pga skada, inflammation, gallsten, kärlsjukdom eller tumörer.

Engelsk definition

Hemorrhage in or through the BILIARY TRACT due to trauma, inflammation, CHOLELITHIASIS, vascular disease, or neoplasms.

Svenska synonymer

Hemobili

Engelska synonymer

Hemobilias Hemorrhage, Biliary Tract Biliary Tract Hemorrhage Biliary Tract Hemorrhages