Helper Viruses

Hjälpvirus

Svensk definition

Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.

Engelsk definition

Viruses which enable defective viruses to replicate or to form a protein coat by complementing the missing gene function of the defective (satellite) virus. Helper and satellite may be of the same or different genus.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Helper Virus Virus, Helper Viruses, Helper