Guanidines

Guanidiner

Svensk definition

En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.

Engelsk definition

A family of iminourea derivatives. The parent compound has been isolated from mushrooms, corn germ, rice hulls, mussels, earthworms, and turnip juice. Derivatives may have antiviral and antifungal properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.